71463_263851470445695_1833443370_nSelaik dimaktub dalam berlaksa-laksa risalah sepanjang pembahasan pertalian rasa bahwa manakala hati dan hati daripada engkau sekalian disengat serupa perasaan suka antara satu dan lainnya, bila-bila dengan terpaksa atau tidak kalian dipisah jarak, tentulah akan terbuhul rindu diiringi sunyi memacak. Rindu yang besar disebut meusyen dalam tutur kata indatu kami. Maka, bersebab hamba timbul suka mendengar kata ini, hamba menulisnya. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa meusyen adalah puncak rindu.

Tiada bisa seseorang daripada engkau, sekali pun ianya telah menguasai ilmu hayat yang tinggi dan kamil, menahan meusyen tiba. Hanya saja barangkali ada beberapa yang mampu mengendalikannya. Namun bagi kita jelata yang tiada begitu tinggi akan pengetahuan atau sebutlah awam dan tiada pula kamil, meusyen akan menjadi sebentuk rontaan dalam hati yang menuntut terus menerus dipenuhi.

Meusyen sejatinya adalah sebentuk rahmat bagi makhluk yang diberikan Tuhan. Sebab hanya dengan adanya meusyen kita bisa berharap seseorang tiba, memaafkan segala khilaf dan salahnya, menemui pula bila-bila kadarnya sudah tak terkira (sekali pun dengannya telah lama tak saling sapa).

Begitulah. Manakala tersebut hamba dilanda meusyen, hamba rasa kadang-kadang diri ini menjelma serupa gila. Entah sebab terlalu besar harapan hamba untuk bertemu atau memang sebab hamba lata yang tiada kuasa mengendalikan barang sepadi saja meusyen itu. Meusyen pada hamba adalah rasa yang demikian celaka. Hamba duduk termangu-mangu serupa orang ditinggalkan ruh, apa-apa yang dilaku telah pula hilang semangat, apa-apa yang berkeletip di luar rumah hamba rasa seolah isyarat ia yang hamba meusyen-kan telah tiba.

Hamba duduk di kamar saban hari sebelum yang ia hamba kasihi menjelma nyata. Tiada pula hamba hidupkan barang seberkas cahaya pelita. Bila tubuh meminta hamba jemur sesekali, hamba keluar hanya demi menemui sebentar matahari. Tiada yang menyenangkan di luar rumah. Hamba merasa perlu tidur berlama-lama agar waktu cepat khatam dan hamba segera bertemu sang terkasih.

Ah, memang ada kalanya menunggu itu begitu nikmatnya. Hamba rasakan bagaimana liarnya pikiran hamba mereka-reka apa yang akan hamba lakukan bila yang hamba harap tiba nyatanya ada. Namun, buru-buru hamba tahu, khayalan ternyata hanyalah khayalan yang manakala kelak sua semua berlaku sesuai ketentuan adanya.

Hamba duduk di samping rumah menikmati bayu menghembuskan diri memeluk tubuh hamba yang sunyi. Kekasih hamba dalam kabarnya akan tiba sepuluh hari lagi. Ah, segelinding hari saja demikian lama untuk sekedar menanti. Konon lagi berhari-hari.

Oh, kekasih yang telah mengerti, datanglah ke hamba lebih cepat lagi.

KJ, 21-23 Januari 2013

Iklan